Kvalita produkce v Číně a high tech produkty

Beijing–Harbin High-Speed Railway – 350 km/h – 1,700 km

Beijing–Shanghai High-Speed Railway – 350 km/h – 1,433 km

Beijing–Guangzhou–Shenzhen–Hong Kong High-Speed Railway – 350 km/h – 2,229 km

Hangzhou–Fuzhou–Shenzhen High-Speed Railway – 350–250 km/h – 1,495 km

Qingdao–Taiyuan High-Speed Railway – 250 km/h – 873 km

Xuzhou–Lanzhou High-Speed Railway – 350 km/h – 1,363 km

Shanghai–Wuhan–Chengdu High-Speed Railway – 350–200 km/h – 2,078 km

Shanghai–Kunming High-Speed Railway – 350 km/h – 2,066 km

Další demonstrace Čínského průmyslu, která má větší vypovýdací hodnotu než medialní výstupy

Stavba Wuhanske nemocnice, nebyla jen montáž z buněk, ale obsahuje kompletní vybavení moderní nemocnice s vzduchotechnikou.

china stavba wuhanske nemocnice

Z obchodního hlediska. Čína je schopná produkovat high tech a vysoce kvalitní produkty a je to dobré místo kde takové produkty a komponenty outsourcovat.

Samozřejmě kontrola kvality je stále na místě.

Outsourcování produkce v Číně a výroba kvalitních a technologicky náročných komponentů

Kumulace kapitálu a koncentrace množstevní produkce Čínu dostává do pozice, které jen málokterý výrobce v Evropě může čelit.

Dlouho si Evropští producenti drželi své pozice s odkazem na menší dosahovanou kvalitu v Číně.

Pokud je kvalita z Číny nižší je třeba to především přičíst na vrub špatné kontroly kvality, nebo nezohlednění kvalitativních parametrů při poptávce.

Strojové a technické vybavení čínských výrobců je na světové špičce.

Čínský výrobce má daleko menší mzdové náklady, zpravidla bezproblémový přistup ke kapitálu, bez nutnosti externího financování, nižší pořizovací cenu strojů při stejné kvalitě výstupu a daleko vyšší objem výroby. To jsou parametry, kterým se špatně konkuruje.

Je třeba vzít tento fakt v potaz a outsoursovat možné maximum při zachováni know how celku.

Zavedení a vývoj high tech produktu do výroby a joint venture

Spojení s Čínským výrobcem při výrobě a vývoji patentovaného technologického produktu.

Čínský výrobce má stroje nejvyšší kvality a ochotně se zapojí jak do vývoje tak do následné výroby a distribuce.

Čínský výrobce má zpravidla velmi dobré kapitálové zázemí a výrobní vybavení i kapacitu.

Výroba produktů z nano a micro vláken a další technologické produkty.

Dále pak dokáže marketingově uchopit Čínský trh což je pro evropskou firmu nákladné a obtížně řešitelné. Prodejní potenciál Čínského trhu je nezměrný.

Spojení s takovým partnerem je výhodné pro obě strany.

Vymáhání patentových práv již v Číně není problém, ale samozřejmě je dobré si výrobek patentovat nejen v Evropě, ale i v Číně před započetím kooperace aby se předešlo případným sporům.

Napište co si myslíte o kvalitě produkce v Číně

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *